<dl id="pfvxh"><dl id="pfvxh"><ruby id="pfvxh"></ruby></dl></dl>
<address id="pfvxh"><address id="pfvxh"><listing id="pfvxh"></listing></address></address>

  <form id="pfvxh"></form>

  <noframes id="pfvxh"><address id="pfvxh"><listing id="pfvxh"></listing></address>
  <address id="pfvxh"><address id="pfvxh"></address></address>
   <form id="pfvxh"></form><address id="pfvxh"></address>
   <form id="pfvxh"></form>
    <address id="pfvxh"></address>
    请输入关键字
    top
    基本信息
    公司概况
    公司名称:
    华泰保险集团股份有限公司
    注册资本:
    4,021,688,622元人民币
    公司住所和营业场所:
    公司住所:北京市西城区金融大街35号
    营业场所:北京市西城区金融大街35号
    成立时间:
    1996年8月29日
    经营范围和经营区域:
    经营范围:投资设立保险企业;监督管理控股投资企业的各种国内国际业务;国家法律法规允许的投资业务;国家法律法规允许的保险业务。经保险监督管理机构批准的其他业务。 经营区域:北京
    法定代表人:
    赵明浩
    客服电话、投诉渠道和投诉处理程序:
    华泰财产保险有限公司全国统一客服电话和投诉电话:4006095509
    华泰人寿保险股份有限公司全国统一客服热线:95509    全国统一投诉专线:4008895509
    公司治理概要
    实际控制人及其控制本公司情况的简要说明:
    公司无实际控制人
    持股比例在5%以上的股东及其持股情况、控股股东及实际控制人情况:
    董事和监事简历:
    股东董事和监事提名:
    高级管理人员简历、职责及履职情况:
    公司部门设置情况:
    与各级子公司股权结构关系:
    非保险子公司情况:
    产品基本信息
    华泰保险集团股份有限公司作为集团公司不经营保险产品,其全资子公司华泰财产保险有限公司及控股子公司华泰人寿保险股份有限公司产品基本信息请见以下网页链接:
    华泰财产保险有限公司产品基本信息:
    华泰人寿保险股份有限公司产品基本信息:
    99人人操
    <dl id="pfvxh"><dl id="pfvxh"><ruby id="pfvxh"></ruby></dl></dl>
    <address id="pfvxh"><address id="pfvxh"><listing id="pfvxh"></listing></address></address>

     <form id="pfvxh"></form>

     <noframes id="pfvxh"><address id="pfvxh"><listing id="pfvxh"></listing></address>
     <address id="pfvxh"><address id="pfvxh"></address></address>
      <form id="pfvxh"></form><address id="pfvxh"></address>
      <form id="pfvxh"></form>
       <address id="pfvxh"></address>